Despre Noi

Scurt istoric

2-dec

Şcoala Normală de Învăţătoare “Regina Maria” 1923

Situat în partea de sud-vest a municipiului Sfăntu Gheorghe la aproximativ 500 m de zona centrală, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” îşi desfăşoară activitatea în una din cele mai frumoase clădiri din oraş, a cărei imagine o găsim prezentă într-o serie de albume, calendare, pliante realizate de Primăria oraşului .

Construirea aripii vechi a clădirii a avut loc între  anii 1908-1910, pe locul fabricii de bere demolate, fiind destinată învăţământului pedagogic. De-a lungul anilor s-au adăugat noi corpuri de construcţii: internatul, sala de festivităţii, sala de sport, o cantină,  un atelier, biblioteca şcolii.

Şcoala noastră continuă tradiţia învăţământului pedagogic din perioada interbelică şi a învăţământului secundar şi liceal din perioada postbelică. La 20 octombrie 1918 s-au deschis cursurile Şcolii Normale  de Învăţătoare “Regina Maria ”. Rosturile Şcolii Normale au fost clar formulate în documentele şcolare, subliniate de presa vremii: însuşirea limbii, istoriei şi culturii româneşti, pregătirea complexă a viitorilor dascăli.(Am considerat de o importanţă deosebită să publicăm anuarul Şcolii Normale  de Învăţătoare “Regina Maria ” din 1923-1924 pe care îl ataşăm actualului material şi poze cu promoţia 1933-1934)

Promoţia 1934

Promoţia 1934

Denumirea şcolii noastre s-a schimbat de mai multe ori, după Al Doilea Război Mondial, în concordanţă cu noile structuri social – politice, cu scopurile sistemului educativ promovat de autorităţile vremii în : Şcoala Medie Nr.2, Liceul Nr.2, Liceul Real – Umanist, Liceul de Filologie – Istorie, Liceul Industrial Nr.2, Liceul “Mihai Viteazul” iar din 13.11.2001 în Colegiul Naţional „ Mihai Viteazul”.

Şcoala noastră este singurul liceu teoretic cu limba de predare română din municipiul Sf. Gheorghe.

La ora actuală şcoala noastră este structurată pe trei trepte de şcolarizare: primar, gimnazial şi liceal. Existenţa acestora face posibilă însuşirea şi stabilirea unei legături corespunzătoare între ciclurile de dezvoltare şi achiziţiile acestora pe nivele de cultură.

Prof. Rădiţa Palela