Şefii de promoţie

1995 – 1996

 • Rusu Lucian loan – XII B
 • Juravle Carmen Veronica – XIII A

1996 – 1997

 • Bucşa Ionela – XII F
 • Dobârceanu Genţiana Nicoleta – XIII A

1997 – 1998

 • Cenuşă Maria – XII B

1998 – 1999

 • Bogiu Simona – XIII A

1999 – 2000

 • Toma Monica – XII B

2000 – 2001

 • Prunel Katalin – XIII A

2001 – 2002

 • Pârvu Mihaela – XII B

2002 – 2003

 • Marian Cristina – XII A

2003 – 2004

 • Becciu Elvira – XII F

2006 – 2007

 • Alexandra – Elena Panaitiu absolventă a clasei a XII-a A, filieră teoretică, profil real, specializarea: Matematică-Informatică, bilingv – media 9,95 pe cei patru ani de liceu

2007 – 2008

 • Georgeana Florentina Tamaş – absolventă a clasei a XII-a E, filieră teoretică, profil umanist, specializarea: Filologie, bilingv media 9,89 pe cei patru ani de liceu

2008 – 2009

 • Alina Ioana Nicu – absolventă a clasei a XII-a B, filieră teoretică, profil REAL, specializarea: Matematică-Informatică, intensiv informatică – media generală 9,87 pe cei patru ani de liceu

2010 – 2011

 • Ioana-Gabriela Panaitiu  – absolventă a clasei a  XII-A, filieră teoretică, profil real, specializarea:  Matematică-Informatică, bilingv. Cu media generală a celor patru ani de liceu: 9,89
2011 – 2012
 • Ursică Ştefania – absolventă a clasei a  XII-a D , filieră teoretică, profil umanist, specializarea:  Ştiinţe – Sociale. Cu media generală a celor patru ani de liceu: 9,98